ΔΑΜΑΝΙΑ

ΔΑΜΑΝΙΑ

Κυριακή, 16 Ιουνίου 2019

Απολυτίκια και κοντάκια της ημέρας
16 Ιουνίου 2019Ήχος πλ. δ'. 
Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους, τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καὶ δι' αὐτῶν, τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας· φιλάνθρωπε, δόξα σοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου