ΔΑΜΑΝΙΑ

ΔΑΜΑΝΙΑ

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

Κυριακή 26 Ιουνίου 2016 Των Αγίων ΠάντωνΠηγή: Απολυτίκια

Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Τῇ ἀγάπῃ τοῦ Λόγου Πάτερ πτερούμενος, ἐπὶ τοῦ δένδρου διῆλθες ἀγγελικὴν βιοτήν, καὶ ἐξήνεγκας ἡμῖν καρποὺς τῆς χάριτος· ἐξ ὧν τρυφῶντες νοητῶς, ἐκβοῶμέν σοι πιστῶς, Δαβὶδ Ὁσίων ἀκρότης· μὴ διαλίπῃς πρεσβεύων, ἐλεηθῆναι τὰς ψηχὰς ἡμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου