Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2010

Η ΑΓΑΠΗ


Ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία της αγάπης αφού διδάσκει ότι ο Θεός είναι αγάπη.
Η χριστιανική αγάπη έχει δυο μορφές. Η μια μορφή είναι η αγάπη Θεού και ανθρώπου και η άλλη μορφή είναι η αγάπη των ανθρώπων μεταξύ τους κι αυτής της αγάπης κέντρο είναι η θεία κοινωνία στην οποία συναντώνται οι χριστιανοί και με την οποία ενσωματώνονται στο Χριστό.
ΟΙ δυο αυτές μορφές αγάπης είναι αδιάσπαστα ενωμένες.
Όποιος ισχυρίζεται ότι αγαπάει το θεό και μισεί τον αδερφό του είναι ψεύτης. Γιατί αν δεν αγαπάει τον αδερφό του που τον βλέπει πώς είναι δυνατός ν΄ αγαπά το θεό που δεν τον βλέπει. Οποίος δεν αγαπά το συνάνθρωπο του αυτός δεν είναι παιδί του θεού. Έτσι διακρίνονται τα παιδιά του θεού από τα παιδία του διαβόλου. Μόνο όταν αγαπάει ο ένας τον άλλο θα έχει το Θεό μέσα στην καρδιά του. Κανένας δεν αξιώθηκε ποτέ ως τώρα να δει τον θεό. Αν αγαπάμε ο ένας τον άλλο είμαστε σε κοινωνία με τον θεό και η αγάπη του μέσα μας έχει ολοκληρωθεί. Ο Θεός είναι αγάπη κι όποιος ζει μέσα στην αγάπη ζει μέσα στον Θεό κι ο Θεός μέσα σ αυτόν.
Οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και πρόσφερε την ζωή του γι΄ αυτήν. Ας μην λησμονούμε ότι ο άνθρωπος πού δεν αγαπάει τον συνάνθρωπο του θα τιμωρηθεί από τον Θεό. Θα αγαπάμε όχι μόνο αυτούς που μας αγαπούν αλλά λέει ο Χριστός και εκείνου πού δεν μας αγαπούν αλλά μας μισούν και μας εχθρεύονται.
Γιατί αν αγαπήσετε μόνο όσους σας αγαπούν ποία αμοιβή περιμένετε από τον Θεό.
Αν θέλεις να αγαπηθείς αγάπα. Η αγάπη είναι ο σεβασμός στη ζωή, όλα για την αγάπη, τίποτα για την ανταμοιβή.
Η Αγάπη δίνεται δωρεάν, και όμως η αξία της είναι ανεκτίμητη.

'Εάν τα~ις γλώσσαις τ~ων [ανθρώπων λαλ~ω καί τ~ων [αγγέλων, [αγάπην δέ μή [έχω, γέγονα χαλκός ]ηχ~ων [ή κύμβαλον [αλαλάζον.
Αν ξέρω να μιλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη, τότε έγινα σαν ένας άψυχος χαλκός που βουίζει ή σαν κύμβαλο που ξεκουφαίνει με τους κρότους του.

Καί [εαν [έχω προφητείαν καί ε[ιδ~ω το μυστήρια πάντα καί π~ασαν τήν γν~ωσιν, ]ώστε [όρη μεθιστάνειν, [αγάπη δέ μή [έχω, ο[υδέν ε[ιμι.
Και αν έχω το χάρισμα να προφητεύω και να γνωρίζω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω όλη την πίστη, ώστε να μετακινώ με τη δύναμη της ακόμη και τα βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, τότε δεν είμαι τίποτε απολύτως.

Και [εάν ψωμίσω πάντα τά ]υπάρχοντά μου, καί [εάν παραδ~ω τό σ~ωμα μου `ίνα καυθήσομαι, [αγάπην δέ μή [][[[εχω, ο[υδέν ]ωφελο~υμαι.
Και αν πουλήσω όλη την περιουσία μου για να χορτάσω με ψωμί όλους τους φτωχούς, και αν παραδώσω το σώμα μου για να καεί, αλλά αγάπη δεν έχω, τότε σε τίποτε δεν ωφελούμαι.

'Η [αγάπη μακροθυμε~ι, χρηστεύται, ]η [αγάπη ο[υ ζηλο~ι, [η [αγάπη ο[υ περπερεύεται, ο[υ φυσιο~υται, ο\υκ [ασχημονε~ι, ο[ύ ζητε~ι τά [εαυτ~ης, ο[υ παροξύνεται, ο[υ λογίζεται τό κακόν, ο[υ χαίρει [επί τ~?η [αδικία, συγχαίρει δέ τ~?η [αληθεί?α πάντα στέγει, πάντα [ελπίζει, πάντα ]υπομένει. `Η [αγάπη ο[υδέποτε [εκπίπτει. .
Η αγάπη είναι μακρόθυμη, είναι ευεργετική και ωφέλιμη, η αγάπη δε ζηλεύει, η αγάπη δεν καυχιέται, δεν είναι περήφανη, δεν κάνει ασχήμιες, δεν ζητεί το συμφέρον της, δεν ερεθίζεται, δε σκέφτεται το κακό για τους άλλους, δε χαίρει όταν βλέπει την αδικία, αλλά συγχαίρει, όταν επικρατεί η αλήθεια. Όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, όλα τα ελπίζει, όλα τα υπομένει.Η αγάπη ποτέ δεν ξεπέφτει.

Ε[ιτε δέ προφητείαι, καταργηθήσονται΄είτε γλώσσαι παύσονται, είτε γνώσις καταργηθήσεται. ] Εκ μέρους δέ γινώσκομεν καί έκ μέρους προφητεύομεν, όταν δέ έλθη τό τέλειον, τότε τό εκ μέρους καταργηθήσεται. ΄Οτε ήμην νήπιος, ώς νήπιος ελάλουν, ώς νήπιος εφρόνουν, ώς νήπιος ελογιζόμην, ότε δέ γέγονα ανήρ, κατήργηκα τά τού νηπίου.
Αν υπάρχουν ακόμα προφητείες, θα έλθει μέρα που και αυτές θα καταργηθούν, αν υπάρχουν χαρίσματα γλωσσών και αυτά θα σταματήσουν, αν υπάρχει γνώση και αυτή θα καταργηθεί. Γιατί τώρα έχουμε μερική και όχι τέλεια γνώση και προφητεία, όταν όμως έλθει το τέλειο, τότε το μερικό θα καταργηθεί.
Όταν ήμουν νήπιο, μιλούσα ως νήπιο, σκεφτόμουν ως νήπιο, έκρινα ως νήπιο. Όταν έγινα άνδρας, κατάργησα τη συμπεριφορά του νηπίου.

Βλέπομεν γάρ άρτι δι΄ [εσόπτρου έν αινίγματι, τότε δέ πρόσωπον πρός πρόσωπον άρτι γινώσκω εκ μέρους, τότε δέ επιγνώσομαι καθώς καί επεγνώσθην. Νυνί δέ μένει πίστις, ελπίς, [αγάπη, τά τρία ταύτα μείζων δέ τούτων η [αγάπη.
Τώρα βλέπουμε σαν σε καθρέπτη και μάλιστα θαμπά, τότε όμως θα βλέπουμε το ένα πρόσωπο το άλλο πρόσωπο. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος από την αλήθεια, αλλά τότε θα έχω πλήρη γνώση, τότε θα έχω πλήρη γνώση, όπως ακριβώς γνωρίζει και εμένα ο Θεός.
Ώστε τώρα μας απομένουν τρία πράγματα: η πίστη, η ελπίδα, και η αγάπη. Πιο μεγάλη από αυτά τα τρία είναι η αγάπη.

Είναι από τα πιο θαυμάσια κείμενα της Καινής Διαθήκης. Είναι ένας υπέροχος ύμνος του Αποστόλου Παύλου για την αγάπη. είναι ένα άριστο ποίημα. Περιέχει καταπληκτικές αλήθειες, που φωτίζουν και εξυψώνουν την ζωή του ανθρώπου. Μόνο ένας άνθρωπος φωτισμένος από το 'Αγιο Πνεύμα, μπορούσε να γράψει ένα τέτοιο ύμνο, που περιέχει εξαίσιες και απαραίτητες για την ζωή αλήθειες. Εμείς εδώ θα υπογραμμίσουμε μερικές.
Η αγάπη είναι θείο δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο. Ο Θεός φανερώνει την αγάπη του, στέλλοντας στον κόσμο τον Ιησού Χριστό. Χωρίς λοιπόν αγάπη, δέν μπορούμε να ζήσουμε, ούτε να εφαρμόσουμε καμιά άλλη αρετή. Στούς πρώτους στίχους του κειμένου μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι μπορεί να έχω όλα τα προσόντα και τις ικανότητες. Αν όμως μου λείπει η αγάπη, τότε δέν είμαι απολύτως τίποτε.
Η συμπεριφορά του ανθρώπου, που έχει μέσα του την αγάπη του Θεού είναι πολύ χαρακτηριστική και υπέροχη. Ο άνθρωπος που αγαπά δέ ζηλεύει, δέ φουσκώνει από εγωισμό, δέ θυμώνει, δέ ζητεί το δικό του συμφέρον, δέ σκέφτεται για τους άλλους κακό. Η αγάπη τίποτε δέν παθαίνει. Αυτή θα βασιλεύει και θα επικρατεί σ'ολόκληρο τον κόσμο. Η αγάπη θα γεμίσει τις καρδιές όλων τών ανθρώπων, που την παραδέχτηκαν και την εφαρμόσαν στην ζωή τους.
'Ετσι η μακαριότητα και η χαρά θα είναι τα σημάδια τών παιδιών του Θεού μέσα στους απέραντους αιώνες τών αιώνων. ΑΜΗΝ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου